Tagfelvétel – Pártolói Tag

Legyél Pártoló!
Leendő Pártoló Tagunk!

Egyesületünk a 2021.január 9.-én tartott közgyűlésén döntött hogy fogad pártolói tagokat.

A Turul’s Miners Sportegyesület belső szabályzata a tagsággal kapcsolatban:

Pártoló tagként minden magánszemély csatlakozhat a Sportegyesülethez, amennyiben 16. életévét betöltötte. A Sportegyesületi pártolói tagok tájékozódhatnak a Turul’s Miners Sportegyesület működéséről, részt vehetnek a Sportegyesület közgyűlésein, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. A rendes tagokhoz képest nem elvárás az sem, hogy a Sportegyesület működtetésében aktívan közreműködjenek, viszont a proaktív közreműködés lehetősége mindenki előtt nyitva áll, amit a Sportegyesület örömmel fogad. A Sportegyesületi pártolói tagok jogosultak részt venni a Turul’s Miners Sportegyesület által meghirdetett szurkolói utazásokon, a Sportegyesület szervezésében történő szurkolói eseményeken, előadásokon és rendezvényeken. Ezeknek a feltétele, hogy a pártoló tagsági jogviszonyuk a hozzáférés időpontjában fennáll, a pártolói tagsági díj befizetésre került a szabályzatban rögzített mértékben, tehát a tagsághoz járó „Pártolói tagkártya” érvényes!
Vállalom, hogy a tagsághoz tartozó pártolói tagdíjat (jelenleg 2000 Ft/naptári év) a Sportegyesület számlájára befizetem, csatlakozás után 1 héten belül. A tagság minden év december 31ig szól, függetlenül attól, hogy az adott évben mikor csatlakozott a tag a Sportegyesülethez.

Jelentkezési lap

Jelentkezésed küldd el nekünk a tmtb2019@gmail.com email címre.

Back to top