Tagfelvétel – Egyesületi Tag

Az Egyesület alapszabálya szerint:
1.pont
V. A tagság
Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
VI. A tagsági jogviszony keletkezése
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
2.pont
Aláhúzással kérjük megjelölni, hogy melyik tagsági formát választod:
• Sportegyesületi rendes tag 1000 Ft/ hó,
• Sportegyesületi nyugdíjas tag 500 Ft/hó (érvényes Nyugdíjas Igazolvány bemutatása szükséges)
• Sportegyesületi ifjúsági tag 500 Ft/hó, (16-21 éves korosztály)
• Sportegyesületi diák tag 500 Ft/hó (érvényes Diákigazolvány bemutatása szükséges, 16-25 éves korosztály)
A tagok és az elnökség elsődleges célja, hogy az Egyesületbe aktív, együttműködő és cselekvő tagokat vegyen fel. A jelentkező tagnak az Egyesület munkájának valamelyik szegmensében részt kell vennie.
Nem elvárás, hogy mindegyikben. Kérjük, hogy jelöld meg, melyikben veszel részt.
A szegmensek a következők:
• Klubunkkal és más egyesületekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás.
• Facebookon és interneten hatékony, gyors és aktív megjelenés elősegítése.
• Szurkolói koreográfiában és szurkolói megmozdulások szervezésében, kitalálásában és a szurkolásban való aktív részvétel.
• Szurkolói eszközök, molinók készítése, kiírások ragasztása, eszközök karbantartása stb.
• Ügyintézések: ajánlatkérések, utánajárás, telefonos és online ügyintézés, valamint az egyesület adminisztrációs feladatai.
• Ötletelésben, tervezésben való aktív részvétel.
• Jótékonysági, adakozási, valamint társadalmi akciókban való aktív részvétel elvárt.
• Az Egyesület által pályázatok útján megvalósítandó eseményekben való részvétel.
Amennyiben 2. pontban leírtaknak a jelentkező a jelenlegi tagok szavazatai alapján megfelel, úgy a jelentkező taggá válik a Turul’s Miners Sportegyesületben. Tag csak 16 éven felüli személy lehet.
A tagdíj havonta, fél évre vagy 1 évre előre fizethető. Tagsági Kártyát legalább 6 havi tagdíj befizetése után tudunk kiadni!
Amit a tagoknak tervezünk/tudunk nyújtani:
tagsági kártya; részvétel a közgyűléseken; szavazati jog, kedvezményes bérletvásárlás; nyílt edzés látogatás; szurkolói ankéton és közönségtalálkozókon való részvétel, részvétel a szervezett szurkolói
utazásokon; kedvezményes vásárlás különböző üzletekben; ingyenes részvétel az Egyesület által szervezett előadásokon, rendezvényeken; gyermekeiknek kedvezményes kézilabda táborozás. A változtatás jogát fenntartjuk az új belépőknél!
Aláírásommal tanúsítom, hogy a Turul’s Miners Sportegyesület Alapszabályát elolvastam (https://www.tmtb.hu/alapszabaly/) és elfogadom, az egyesületi tagságra vonatkozó belső szabályzatot elfogadom, betartását magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem. A tagdíjat az
egyesület számlájára befizetem csatlakozás után 1 héten belül. Hozzájárulok, hogy közölt adataimat az Egyesület nyilvántartásában rögzítsék, nevemet és tagsági számomat nyilvánosságra hozzák.

Jelentkezési lap

Amennyiben csatlakozni szeretnél hozzánk, jelentkezésed küldd el nekünk a tmtb2019@gmail.com email címre.

Back to top