Céljaink, terveink

1. Az egyesület célja:

Az Egyesület legfontosabb céljaként tűzte ki biztosítani elsődlegesen a tatabányai és környékbeli kézilabda klubok mérkőzései alatti szurkolás megszervezését, illetve a szurkolásban való részvételt – ezen tevékenysége érdekében az Egyesület folyamatos kapcsolattartást valósít meg más sportegyesületekkel, klubokkal, és érdekelt partneri szervezetekkel, illetve megvalósítja a résztvevők egymás közötti folyamatos és zavartalan kommunikációját is.

Szervezett keretek között a tatabányai és vonzáskörzetében lévő sportesemények – elsősorban, de nem kizárólag a kézilabda – szurkolói állományának folyamatos képviselete, gondozása, illetve az egyesület támogatásával annak biztosítása, hogy nevezetett sportesemények szurkolói különböző hazai és nemzetközi versenyekre utazhassanak, azokat látogathassák.

Az Egyesület célja, hogy egy komoly és szervezett egységes szurkolói közösség épüljön ki, illetve minél szélesebb körben kapcsolatot létesítsen, illetve a már meglévő kapcsolatokat ápolja valamennyi további szurkolótáborral és szurkolói bázissal, sportegyesülettel, sportszervezettel, illetve valamennyi sportszakosztállyal, és -klubbal.

Az Egyesület célja továbbá a tevékenységével elősegíteni a tatabányai és vonzáskörzetében működő sportágak utánpótlás sportolóinak támogatását, amelynek körében az Egyesület elsődlegesen a tehetséges helyi fiatal sportolók támogatását igyekszik elősegíteni azzal a céllal, hogy a helyi sportolók a helyi egyesületeket, sportszakosztályokat erősítsék a későbbiekben, azokat ne kényszerüljenek elhagyni.

Ezen kívül az Egyesület törekszik megteremteni a fent említett utánpótlás sportolók szervezett kereteken belüli részvételét és sporteszközökkel való támogatását. Célja továbbá, hogy az utánpótlás sportolóival, illetve más személyekkel a sportos, egészségtudatos életmódot, a rendszeres testmozgást megszerettesse, kifejezetten ideértve a sportszerű szurkolás megszerettetését valamennyi – akár egyesületen kívüli – sportszeretővel és szurkolóval.

Az Egyesület célja a sportegyesület(ek) együttműködésének biztosítása minden olyan hazai, illetve külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek segítik a fenti céljainak megvalósítását.

2. Az egyesület tevékenysége:

Az Egyesület tevékenységei közé tartozik a szurkolói csoport és bázis folyamatos fejlesztése, a lelátói koreográfiák és szurkolói kellékek biztosítása (pl. duda, sál, pólók, zászlók, lelátói látványképek, stb.), illetve ezen eszközök beszerzése, amellyel az Egyesület magasabb szintre emelheti a tatabányai és vonzáskörzetében működő szurkolótábor létszámát, minőségét, és a szurkolás szintjét is.

Tevékenysége körében megvalósítja a szurkolás színvonalának emeléséhez szükséges különböző drapériák, feliratok készítését, kihelyezését, tagjai szurkolói rigmusokat énekelnek és skandálnak folyamatosan a sportrendezvények alatt.

A tevékenységgel az Egyesület elősegíti és támogatja a szurkolótábor egységesítését, a szurkolók szervezett szurkolásának megszervezését, ideértve valamennyi hazai, illetve nemzetközi utazás megszervezését is. A tevékenység biztosítása érdekében reklám, valamint szponzori szerződéseket köt jogi-, és természetes személyekkel, valamint támogatói bérletet is biztosít. A szurkolási tevékenységet az Egyesület más egyesületekkel együtt is megvalósíthatja.

A célok megvalósítása érdekében közösségi szabadidős programokat, jótékonysági akciókat, és helyi közösségi, közösségépítő programokat szervez akár további sportegyesületekkel, akár sportszervezetekkel, -szakosztályokkal, -klubokkal, vagy támogató természetes- és jogi személyekkel együttműködve is.

Közösségépítő tevékenysége keretein belül az Egyesület különböző családi- és sporteseményeket szervez bármely tömegsport keretein belül – elsősorban pl. kézilabda és labdarúgás -, ideértve valamennyi jótékonysági és adománygyűjtési tevékenységet is nem csak tagjai, hanem valamennyi sportszerető ember számára, amely tevékenység megvalósításához sportolókat, szponzorokat, szakembereket vesz igénybe.

Tevékenységével igyekszik elősegíteni a természet-, és a zöldkörnyezet védelmét és megóvását is, amely megmozdulás érdekében más sportegyesületekkel, sportklubbal, szövetséggel társadalmi megmozdulást szervez és azokon aktívan részt vesz.

Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület részt vesz további jótékonysági akciókon, gyűjtésekben, összefogva a tatabányai és vonzáskörzetében meglévő szurkolói bázisokat, hogy aktívan és egységesen léphessenek fel bármely társadalmi cél előmozdítása és megvalósítása érdekében.

A Sportegyesület a weboldalát és Facebook oldalát napra készen tartja.

Az Egyesület költségvetésének növelése, ezáltal kitűzött céljainak elérése érdekében pályázatokon indul. A pályázatok kereséséhez, megírásához, az utókövetés végrehajtásához, valamint a projektek lebonyolításához külső segítséget (pályázatíró/rendezvényszervező stb. cég) igénybe vehet.

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti.

3. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont]

Back to top